We zochten verschillende dieren in de berm. De dieren die we niet bij naam kenden determineerden we in de klas met een determinatietabel of op de website dierenzoeker.nl.