Tijdens de speeltijden heeft elke klas zijn eigen speelplaats. Ruimte zat voor fantasie, samenspel en beweging.